Λευτέρης Αρβανιτάκης

Quality Assurance Manager

Ο Λευτέρης Αρβανιτάκης βρίσκεται στον όμιλο από το 2020 και εργάζεται ως υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας  για όλα τα ξενοδοχειακά και βιομηχανικά τμήματα. Με άριστες οργανωτικές ικανότητες και πολύχρονη εμπειρία ως στέλεχος στο κλάδο του τουρισμού είναι υπεύθυνος για την μελέτη, ανάπτυξη και τεκμηρίωση των συστημάτων ποιότητας του ομίλου. Παράλληλα έχει την εποπτεία της εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας και χειρίζεται τις εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Στις αρμοδιότητές του επιπλέον περιλαμβάνονται ο έλεγχος και η επιθεώρηση των πιστοποιήσεων καθώς και η εναρμόνιση των διαδικασιών του ομίλου με την εκάστοτε υπάρχουσα νομοθεσία.

Ο Λεύτερης Αρβανιτάκης είναι απόφοιτος της σχολής Οργάνωση και Διοίκηση του Πανεπιστήμιου Πατρών .Ο ίδιος συνεχίζει να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται για τις απαιτήσεις της αγοράς , παρακολουθώντας σεμινάρια και συνέδρια με γνώμονα την εταιρική υπευθυνότητα και προτεραιότητα πάντα την διαχείριση συστημάτων ποιότητας.