Σοφία Κωστοπούλου

Yield Manager

Η Σοφία Κωστοπούλου αποτελεί μέλος του Ομίλου Καράτζη από το 2017, που ξεκίνησε να εργάζεται ως Yield Manager στο Nana Princess Suites, Villas & Spa. Η επί 17 ετών εμπειρία της ως Web Developer – Designer σε μεγάλες επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγω στον χώρο του τουρισμού και του e-commerce, της έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να εισχωρήσει στον χώρο των ξενοδοχειακών πωλήσεων, με την ήδη γνώση που διέθετε, στην διαχείριση συστημάτων και προγραμματισμού αυτών. Η επικοινωνιακή της ικανότητα και η εμπεριστατωμένη άποψη για τα Trends της αγοράς έχει εδραιώσει σημαντικές και στρατηγικές συνεργασίες στον ξενοδοχειακό κλάδο, με απώτερο σκοπό την αναγνώριση του νεόκτιστου πολυτελούς  ξενοδοχείου ως ενός νέου Luxury Brand.

Οι σπουδές της ξεκίνησαν ως Τεχνικός Εφαρμογών και Πληροφορικής Πολυμέσων, αλλά ως φοιτήτρια ακόμα εργαζόταν ως Web Designer σε ιδιωτική επιχείρηση. Η συνεχής της εκπαίδευση και εξειδίκευση μέσω webinars σε κάθε τι νέο, ενισχύουν τις γνώσεις της και διευρύνουν τον γνωστικό της ορίζοντα, ώστε να αποτελούν πλεονέκτημα στην θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα.